Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   SYARIKAT CAHAYA BARU
NO SIRI LESEN:   001123
NAMA:   ABDUL RAHMAN BIN DULLAH
ALAMAT:   534A, KAMPONG BARU
, BINTULU
97000

NEGERI:   SARAWAK
NO TEL:   010-8749367
NO FAX:   010-
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Import
AKTIVITI UTAMA:  
PUNCA BEKALAN:  
DESTINASI PASARAN:  

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:   LORI

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:   Ikan Proses
Ikan Basah

Maklumat Produk
PRODUK: