Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   AZIZ ENTERPRISE
NO SIRI LESEN:   001494
NAMA:   AB AZIZ BIN JAYA
ALAMAT:   NO. 24, TINGKAT BAWAH,
JALAN TAPANG,, SIBU
96000

NEGERI:   SARAWAK
NO TEL:   084-311478
NO FAX:   084-311478
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Import
Borong (Premis Persendirian)
AKTIVITI UTAMA:  
PUNCA BEKALAN:  
DESTINASI PASARAN:  

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:   LORI
KEDAI /BANGUNAN

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:   Ikan Proses
Ikan Basah
Ikan Hidup

Maklumat Produk
PRODUK: