Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NO SIRI LESEN:   001913
NAMA:   AB. RAHMAN BIN DAUD
ALAMAT:   KG.CHERANG
TENDONG,

17000
PASIR MAS

NEGERI:   KELANTAN
NO TEL:  
NO FAX:  
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Import
Borong (Premis Persendirian)
AKTIVITI UTAMA:  
PUNCA BEKALAN:  
DESTINASI PASARAN:  

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:   BILIK SEJUK

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:   Ikan Basah

Maklumat Produk
PRODUK: