Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   NOBLE FORTUNE ENTERPRISE
NO SIRI LESEN:   008588
NAMA:   ABDUL WAHAD BIN AWANG
ALAMAT:   LOT 326(C) KG. PACHAKAN KUALA
BESUT, JERTEH
22300

NEGERI:   TERENGGANU
NO TEL:   o99918291
NO FAX:  
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Eksport
AKTIVITI UTAMA:   Pengeksport Ikan
PUNCA BEKALAN:  
DESTINASI PASARAN:   ITALY

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:   LORI

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:  

Maklumat Produk
PRODUK: