Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   AMAZING UNITY AGENCIES
NO SIRI LESEN:   009009
NAMA:   ABDULLAH BIN BAKIR
ALAMAT:   TNB 20,PARIT PENGHULU
MUKIM 4,PARIT SULONG, BATU PAHAT
83500
0120
NEGERI:   JOHOR
NO TEL:   019-7717174
NO FAX:   07-2417510
WEBSITE/EMEL:     a_unity@streamyx.com
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Import
Borong (Premis Persendirian)
AKTIVITI UTAMA:   Berniaga Makanan Ikan
PUNCA BEKALAN:   THAILAND
INDIA
DESTINASI PASARAN:  

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:   KOLAM TERNAKAN
STOR

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:   Ikan Proses

Maklumat Produk
PRODUK: