Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   MAZNA ENTERPRISE
NO SIRI LESEN:   009947
NAMA:   ABDUL RAZAK BIN SAHIJUAN
ALAMAT:   KG PANJI HUJUNG,
JALAN HOSPITAL, WDT 107SEMPORNA
91308
1304
NEGERI:   SABAH
NO TEL:   01-95855978
NO FAX:  
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Eksport
AKTIVITI UTAMA:   Pengeksport Ikan
PUNCA BEKALAN:  
DESTINASI PASARAN:   LAIN-LAIN
PHILIPHINE

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:   STOR

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:  

Maklumat Produk
PRODUK: