Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   YONG KEE FISHERY
NO SIRI LESEN:   010806
NAMA:   HENG WANG CHU
ALAMAT:   12 LORONG 5C
TAMAN INTAN BAIDURI, KUALA LUMPUR
52100
1204
NEGERI:   W.P KUALA LUMPUR
NO TEL:   03-61208286
NO FAX:  
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Borong (Premis Persendirian)
AKTIVITI UTAMA:   Membekal Ikan
PUNCA BEKALAN:   THAILAND
INDONESIA
SABAH
DESTINASI PASARAN:   INDONESIA
LAIN-LAIN
THAILAND

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:  Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:   Ikan Proses
Ikan Basah
Ikan Sejukbeku
Ikan Basah
Ikan Sejukbeku
Ikan Proses

Maklumat Produk
PRODUK: