Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   UNIVERSAL AIR SERVICES
NO SIRI LESEN:   01457
NAMA:   ABD. HALIM BIN ABD. AZIZ
ALAMAT:   2C, JALAN GARUDA
, BAYAN LEPAS
19600

NEGERI:   PULAU PINANG
NO TEL:   04-6438401
NO FAX:   04-6443623
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Import
Eksport
AKTIVITI UTAMA:  
PUNCA BEKALAN:  
DESTINASI PASARAN:  

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:  

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:   Ikan Proses
Ikan Hidup
Ikan Basah

Maklumat Produk
PRODUK: