Direktori Pengimport/Pengeksport
Maklumat Pengimport/Pengeksport
NAMA SYARIKAT:   MINI MAS ENTERPRISE
NO SIRI LESEN:   015846
NAMA:   ABDUL RAHMAN BIN WAHID
ALAMAT:   SUBLOT 5 OF PARENT LOT 532,
BLOK 15, NIAH LAND DISTRICT, MIRI
98000
1402
NEGERI:   SARAWAK
NO TEL:   0138666828
NO FAX:  
WEBSITE/EMEL:    
LOGO SYARIKAT:  
GAMBAR PREMIS:  

Maklumat Lesen
JENIS LESEN:   Eksport
AKTIVITI UTAMA:   Membekal Ikan
PUNCA BEKALAN:  
DESTINASI PASARAN:   SABAH

Kemudahan Perniagaan
NAMA KEMUDAHAN:  

Maklumat Kategori Ikan
KATEGORI:   Ikan Proses

Maklumat Produk
PRODUK: