Cara Bayaran

CARA MEMBUAT BAYARAN PERMOHONAN LESEN


Pemohon boleh membuat bayaran ke atas lesen yang dipohon dengan salah satu cara berikut:

  • 1.   TUNAI
  • 2.   CEK
  • 3.   DRAF BANK
  • 4.   BAYARAN ATAS TALIAN

Bayaran hanya boleh dilakukan setelah dokumen lengkap telah dihantar ke LKIM dan pemeriksaan premis telah dilakukan.

Pemohon perlu mempunyai akaun CIMB untuk membuat pembayaran secara `online`.