Jenis-jenis Lesen & Bayaran

KADAR BAYARAN LESEN SETAHUN

SENARAI LESEN DAN BAYARAN

Bil Jenis Lesen Bayaran Lesen Setahun
1. Borong RM   100
2. Borong (Premis Persendirian) RM   100
3. Eksport RM   200
4. Import RM   200
5. Runcit DK RM   50


KADAR BAYARAN PINDAAN KE ATAS LESEN

SENARAI PINDAAN DAN BAYARAN

Jenis Pindaan
Jenis Lesen / Kadar Bayaran
Import (RM) Eksport (RM) Borong (RM) Borong PP (RM) Runcit DK (RM)
TAMBAH PINTU MASUK

50.00

-

-

-

 

TAMBAH KATEGORI IKAN

50.00

-

-

-

 

PINDA PINTU MASUK

100.00

-

-

-

 

PINDA KATEGORI IKAN

100.00

-

-

-

 

LESEN ROSAK

100.00

100.00

100.00

100.00

 

PINDA LOT PASAR BORONG

-

-

50.00

-

 

BATAL LESEN SEPARA

100.00

100.00

-

-

 

TUKAR NAMA SYARIKAT

100.00

100.00

100.00

100.00

 

TUKAR NAMA PENGURUS

100.00

100.00

100.00

100.00

 

TUKAR ALAMAT

100.00

100.00

100.00

100.00

 

** Maksimum setiap pindaan adalah RM100.00 sahaja.KADAR BAYARAN BAGI TAMBAHAN KOMPLEKS UNTUK LESEN RUNCIT(DK)

Caj tambahan RM 20.00 bagi setiap tambahan kompleks yang melebihi tiga (3) kompleks dan maksimum enam (6) kompleks sahaja.