Pengumuman

Pengumuman

# Pengumuman Date
1 Dokumen yang diperlukan bagi urusan pembaharuan lesen LKIM adalah:

1. Pemohon perlu membawa sijil lesen LKIM yang asal.

[Page 1]

25-03-2018
2 2. Pemohon perlu membawa surat kebenaran wakil sekiranya mewakili pemegang lesen.

[Page 2]

25-03-2018
3 3. Pemohon perlu membawa sijil asal SSM yang sah tempoh bagi syarikat pemilikan tunggal/perkongsian (enterprise/trading).

[Page 3]

25-03-2018
4 4. Pemohon perlu mengemukakan surat rayuan dengan sebab-sebab yang munasabah dan ditandatangani oleh pemegang lesen sekiranya lesen telah melebihi tempoh.

[Page 4]

25-03-2018