Tafsiran (Maklumat Am)
MAKLUMAT AM
1.   AKTA  
2.   PERATURAN  
3.   SYARAT DAN SEKATAN LESEN  
4.   KAEDAH  
5.   RUJUKAN  

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ditubuhkan di bawah Akta 49, Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971